Wat is het SANA keurmerk?

Het SANA keurmerk is het kwaliteitskeurmerk voor nascholing in de apotheekbranche. De lat ligt hoog, maar SANA helpt aanbieders dat niveau te bereiken.

Nascholing met SANA keurmerk is:

  • Inhoudelijk actueel
  • Toepasbaar in de praktijk
  • Onderwijskundig goed opgezet

Het SANA keurmerk kan afgegeven worden aan nascholing gericht op alle medewerkers uit de openbare apotheek:

  • apothekersassistenten
  • farmaceutisch consulenten, teamleiders en farmaceutisch managers
  • algemeen ondersteunend medewerkers en bezorgers
  • alle andere apotheekmedewerkers zoals genoemd in de cao Apotheken: administratief secretarieel medewerkers, financieel administratief secretarieel medewerkers, drogisterijmedewerkers en schoonmakers. Voor accreditatie gericht op apothekers kunt u terecht bij de KNMP. 

Om te kunnen meten of een nascholingsactiviteit kwalitatief goed is en leidt tot deskundigheidsbevordering, ontwikkelt en onderhoudt SANA heldere en eenduidige kwaliteitscriteria waaraan de nascholing moet voldoen. Klik hier voor de kwaliteitscriteria of ga naar de pagina keurmerkregeling en criteria.

Cursusaanbieders kunnen een SANA keurmerk aanvragen voor hun nascholing.

Een onafhankelijke, deskundige beoordelingscommissie toetst en beoordeelt vervolgens of aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt en geeft bij positieve beoordeling het SANA keurmerk af.

Als nascholing het SANA keurmerk draagt, zal SANA dit bekend maken in het opleidingen overzicht, zodat werknemers een beeld hebben van het goedgekeurde nascholingsaanbod.

Promofilm:

SANA keurmerk Explainer on Biteable.