Verklaring bij omzetten fysiek naar online

Bij het, al dan niet tijdelijk, omzetten van een fysieke bijeenkomst naar een online bijeenkomst, is het van belang dat de kwaliteit online aan de SANA criteria blijft voldoen. SANA gaat er van uit dat aanbieders hiervoor zorg dragen en zo nodig advies vragen.

Met een verklaring kan de aanbieder aangeven hoe de omzetting is uitgevoerd en dat aan alle SANA criteria wordt voldaan. Voor nieuwe cursussen worden de nieuwe aanbiedingsvormen direct bij de beoordeling meegenomen. Het aanvraagformulier is hiertoe uitgebreid.

Eerder (18 mei) schreven we dat er bij het omzetten altijd een wijzigingsverzoek moet worden ingediend om de accreditatie (ook) geldig te laten zijn bij een online uitvoering van een bijeenkomst die als fysieke bijeenkomst is geaccrediteerd. Die procedure hebben we met de verklaring nu eenvoudiger gemaakt.

Bij nieuwe accreditatieaanvragen worden de verschillende uitvoeringen vermeld op het aanvraagformulier en in de beoordeling meegenomen.

Aanbieders kunnen de verklaring toevoegen aan het accreditatiedossier in PE-online met een Vraag-Antwoord bericht.

Voor tips kijk je op de pagina Hoe maak je goede nascholing? Heb je een specifieke vraag, dan kan je contct opnemen met onze onderwijskundige. We helpen je graag vooruit!