StiPCO subsidie voor training apotheekteam

Apothekersorganisatie KNMP heeft laten weten dat er StiPCO subsidie aangevraagd kan worden voor teamtrainingen. De subsidie kan alleen aangevraagd worden voor geaccrediteerde scholing.

Het StimuleringsProgramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) is in het leven geroepen om apothekers voor te bereiden op de veranderingen in hun beroep richting zorgverlener in de wijk, binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. De rol van het apotheekteam in de realisatie hiervan is essentieel, vandaar dat de StiPCO regeling uitgebreid is naar teamtrainingen die de juiste competenties bij de apotheekmedewerkers bevorderen.

De subsidie kan aangevraagd worden door de aanbieder, voor cursussen/trainingen voor het hele apotheekteam. De vergoeding geldt alleen voor kleinschalige trainingen op locatie (per uitvoering minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers). E-learnings en andere vormen van individuele scholing zijn uitgesloten.

Aanbieders van teamtrainingen kunnen de subsidie bij de KNMP aanvragen tot en met 16 juni 2019. De link naar de voorwaarden en het inschrijfformulier staan onderaan dit bericht.

De scholing moet SANA/KABIZ geaccrediteerd zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. Aanbieders van niet-geaccrediteerde apotheekteamtrainingen kunnen accreditatie bij ons aanvragen in de meironde en daarbij gebruik maken van onze jubileumacties. De accreditatie is dan op tijd rond om de StiPCo subsidie aan te vragen (indien aan de kwaliteitscriteria voldaan wordt, uiteraard). 

Indienen van een accreditatieaanvraag voor de meironde kan t/m maandag 6 mei. Mocht u meer tijd nodig hebben om uw accreditatieaanvraag rond te krijgen, neem dan vooral contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. We helpen u met uw accreditatieaanvraag zodat u de subsidie op tijd aan kunt vragen.

Voor competentie-ontwikkeling van medewerkers is meer nodig dan kennisoverdracht. Voor vragen over het verbeteren van de onderwijskundige kwaliteit van uw nascholing kunt u ook bij ons terecht. 

Het SANA keurmerk tilt nascholing naar een hoger niveau

Voor meer info over de subsidie kijkt u op de StiPCO pagina van de KNMP

Voor informatie over het aanvragen van SANA accreditatie: klik hier.