Scholingspunten apothekersassistenten

KA geregistreerde apothekersassistenten krijgen herregistratiepunten voor het volgen van nascholing met SANA keurmerk. Ze zetten de scholingspunten zelf in het eigen portfolio. Dit kan sinds 1 juli 2017 niet meer door de scholingsaanbieder gebeuren.

Hieronder staat hoe een apothekersassistent, die geregistreerd is in het KA, punten toevoegt van gevolgde scholing met SANA keurmerk.

Zet zelf je scholingspunten in je portfolio van het Kwaliteitsregister apothekersassistenten (KA):

  1. Ga naar je portfolio
  2. Kies: (+)Toevoegen, Activiteit toevoegen
  3. Vul de datum in waarop de cursus is afgerond
  4. Kies voor: Deelname aan niet door KABIZ geaccrediteerde scholing
  5. Vul bij omschrijving de cursusnaam (titel) in
  6. Vul het aantal punten in (= aantal studie-uren dat door SANA is vastgesteld)
  7. Bij bewijs van deelname: upload het certificaat van de cursus
  8. Bij accreditatie: kies hier “De scholing is door SANA geaccrediteerd”
  9. Bij ID nummer /accreditatieorgaan, vul in : het ID nummer van de cursus, te vinden in het SANA opleidingen overzicht en op het certificaat van de cursus. Het ID nummer is het eerste deel van het SANA keurmerknummer.

Klik hier voor het pdf bestand met deze instructie. Scholingsaanbieders kunnen dit meesturen met het certificaat.