SANA Keurmerk aanvragen

Cursusaanbieders die een SANA keurmerk/accreditatie willen aanvragen, kunnen dit digitaal doen via de webapplicatie PE-online.

Aanvragen

Wij hebben 12 aanvraagrondes per jaar. De aanvragen die in PE-online binnenkomen voor of op de sluitingsdatum, worden in principe die ronde behandeld. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat zijn aanvraag compleet is en van voldoende bewijsmateriaal is voorzien. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Informatie over PE-online staat onderaan deze pagina.

Behandeling en besluit

Als een aanvraag in behandeling is genomen, sturen wij een factuur voor de behandelkosten en een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop de uitslag bekend is. De beoordelingscommissie besluit binnen enkele weken over het toekennen van het SANA keurmerk. Het besluit wordt via PE-online meegedeeld. Bij een negatief besluit is dit voorzien van argumenten.

De beoordelingscommissie kan bij een (positief) besluit complimenten en verbetersuggesties meegeven. Deze zijn vrijblijvend.

Heeft u vragen over een besluit of is de toelichting erop onvoldoende duidelijk, neem dan telefonisch contact op met het bureau. Wij geven graag nadere uitleg en kunnen verbeteradviezen geven.

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u bezwaar indienen.

Herbeoordeling

Na een negatief besluit kan, via een bericht in PE-online, herbeoordeling aangevraagd worden tegen het herbeoordelingstarief. Geef daarbij duidelijk aan welke verbeteringen zijn doorgevoerd in de nascholing.

Hulp bij het aanvragen

Wij geven graag nadere uitleg over onze criteria en kunnen algemene onderwijskundige adviezen geven. Ook met vragen over het gebruik van PE-online kunnen wij helpen.

PE-online

PE-online is een veelgebruikte standaardapplicatie om het registreren van permanente educatie (PE) te verzorgen. SANA is binnen PE-online onderdeel van de groep ADAP/AERP/KABIZ/SANA.

Scholingsaanbieders dienen een account te hebben in PE-online en geauthoriseerd te zijn voor de groep ADAP/AERP/KABIZ/SANA. Het toekennen van autorisatie kan een dag duren. Daarna kan er onder Cursusbeheer, met behulp van de Accreditatie wizard, accreditatie aangevraagd worden. Let op de verschillende groepen en beroepen die hier staan. Kies hier voor SANA keurmerk (nascholing apotheekmedewerkers) en niet voor Apothekersassistenten. Als er tegelijk meerdere accreditaties worden aangevraagd, let dan goed op de verschillende aanvraagformulieren.

Ga naar PE-online inlogpagina voor aanbieders