SANA Keurmerk aanvragen

Cursusaanbieders die een SANA keurmerk/accreditatie willen aanvragen, kunnen dit digitaal doen via de webapplicatie PE-online.

Aanvragen

Wij hebben 12 aanvraagrondes per jaar. De data staan op de pagina Sluitingsdata.

De aanvrager dient ervoor te zorgen dat zijn aanvraag compleet is en van voldoende bewijsmateriaal is voorzien. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Informatie over PE-online staat onderaan deze pagina.

Als een aanvraag in behandeling is genomen, sturen wij een factuur voor de behandelkosten.

Behandeling is binnen enkele weken. Het besluit wordt via PE-online meegedeeld. Zie: Behandeling, besluit en bezwaar.

Hulp bij het aanvragen

Wij geven graag nadere uitleg over onze criteria en kunnen algemene onderwijskundige adviezen geven. Ook met vragen over het gebruik van PE-online kunnen wij helpen.

PE-online

PE-online is een veelgebruikte standaardapplicatie om het registreren van permanente educatie (PE) te verzorgen. SANA is binnen PE-online onderdeel van de groep KABIZ/AERP/SANA.

Scholingsaanbieders dienen een account te hebben in PE-online en geauthoriseerd te zijn voor de groep KABIZ/AERP/SANA. Het toekennen van autorisatie kan een dag duren. Daarna kan er onder Cursusbeheer, met behulp van de Accreditatie wizard, accreditatie aangevraagd worden. 

Let op de verschillende groepen en beroepen die hier staan. Kies hier voor SANA keurmerk (nascholing apotheekmedewerkers) en niet voor Apothekersassistenten. Als er tegelijk meerdere accreditaties worden aangevraagd, let dan goed op de verschillende aanvraagformulieren van de verschillende instanties.

Ga naar PE-online inlogpagina voor aanbieders