Resultaten 2016

In 2016 is er door SANA veel nascholing geaccrediteerd. Dat heeft 150 nieuwe SANA keurmerken opgeleverd.

Het grote aanbod aan kwalitatief goede nascholing vertaalde zich ook in meer gevolgde nascholing. KAOF geregistreerde apothekersassistenten hebben in 2016 gemiddeld 11,9 uur nascholing gevolgd. Dit cijfer stijgt al een paar jar.

De dominantie van e-learning is groot maar neemt niet verder toe. De tijd die besteed is aan 100% e-learning is 4% afgenomen, ten gunste van leervormen met een bijeenkomst. Hieronder vallen ook zogenaamde blended leervormen, die online theorie combineren met een toepassingsgerichte bijeenkomst.

Meer resultaten uit 2016 staan in het jaarverslag (pdf)