Nieuwsbrief nr. 5 is verstuurd

Er is een nieuwsbrief verstuurd aan alle abonnees over onze interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de nieuwe tarieven.

Bekijk de nieuwsbrief hier.