Nieuwe onderwijskundige in beoordelingscommissie

In 2021 is Susana van der Klei benoemd in de SANA beoordelingscommissie. Ze neemt de plaats in van Letty Annijas die vorig jaar haar functie heeft neergelegd.

Susana heeft zowel een onderwijskundige als een medische achtergrond en zal in de commissie, afwisselend met Mira Kuipers, de rol van voorzitter vervullen. 

De beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen voor accreditatie en beslist daarover. Een nascholing wordt altijd door drie deskundigen beoordeeld: twee inhoudsdeskundigen en een onderwijskundige. De beoordelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig en hebben geheimhouding met betrekking tot de aanvragen die zij onder ogen krijgen.

De beoordelingscommissie hecht veel waarde aan de eigen kwaliteit en interbeoordelingsbetrouwbaarheid en houdt tweemaal per jaar een evaluatiebijeenkomst. Daar wordt de werkwijze tegen het licht gehouden en worden verbeterafspraken gemaakt.

Bekijk de samenstelling van de beoordelingscommissie