Keurmerkregeling en criteria

Het SANA keurmerk wordt toegekend als de nascholing aan alle criteria uit de SANA keurmerkregeling voldoet.

Nascholing met SANA keurmerk is:

  1. Inhoudelijk actueel
  2. Toepasbaar in de praktijk
  3. Onderwijskundig goed opgezet

Criteria voor het SANA keurmerk

  1. De inhoud van de nascholing komt overeen met actuele standaarden/richtlijnen en bronnen in het vakgebied.
  2. De inhoud van de nascholing geeft een evenwichtig marktbeeld van genees- of hulpmiddelen die op de markt zijn.
  3. De nascholing richt zich op het toepassen van het geleerde in de werkpraktijk van de apotheekmedewerker.
  4. De toegevoegde waarde is helder omschreven: Wat kan de apotheekmedewerker met de inhoud van de nascholing in de dagelijkse werkpraktijk?
  5. De nascholing vormt een didactisch logisch geheel.
  6. Werkvormen passen bij de toegevoegde waarde van de nascholing.
  7. De beoordelingsvorm is acceptabel en past bij het type nascholing.

Bekijk hier de volledige SANA keurmerkregeling voor nascholing 2018 (PDF), of alleen de criteria.