Is het SANA keurmerk uniek?

Jazeker! Het is een uniek kwaliteitskeurmerk voor nascholing, maar wat maakt het SANA keurmerk nu zo uniek?

1. Onze beoordelingsrapporten zijn transparant en bevatten toelichting, tips en complimenten.

2. Onze verbeteringsgerichtheid. Bij afkeur geven wij tips voor verbetering en de mogelijkheid tot herbeoordeling.
3. Werkgevers bepalen mee. Zowel in het bestuur dat de criteria vaststelt, als in de beoordelingscommissie zitten apothekers en apothekersassistenten.

Het zijn deze drie redenen waarom zoveel aanbieders het SANA keurmerk aanvragen. Het is een vorm van accreditatie waar de aanbieder meer terugkrijgt dan alleen een accreditatiebesluit. Met name de verbetertips en onderwijskundige adviezen worden gewaardeerd en toegepast. Dat levert betere nascholing op, waar de branche natuurlijk van profiteert.

Apothekers en apotheekmedewerkers weten dat SANA de inhoudelijke actualiteit zorgvuldig beoordeelt en altijd kijkt of de nascholing bijdraagt aan het beter functioneren in de apotheek. Wij constateren regelmatig inhoudelijke fouten in cursusmateriaal, en het is maar goed dat dat niet aangeboden wordt aan apothekersassistenten.

Nascholing moet praktijkgericht zijn en bijdragen aan het beter functioneren van de medewerkers. SANA let op de toepasbaarheid van theorie en de vertaling ervan naar werkgedrag. Daar gaat het tenslotte om: medewerkers die beter werken en zelfverzekerder in de apotheek staan.

Dit alles maakt het SANA keurmerk zo waardevol voor de apotheek!

Is dat niet vanzelfsprekend dan?
Nee, de kwaliteit en service van SANA zijn door onze jarenlange ervaring steeds verder ontwikkeld en zijn echt uniek. Andere accreditatieorganisaties doen dit niet, of niet zo zorgvuldig. SANA is speciaal opgericht om het kaf van het koren te scheiden toen er erg veel verschillende nascholing op de markt kwam. Na 17 jaar is het SANA keurmerk precies geworden wat de apotheekbranche nodig heeft: een waardevol keurmerk dat zorgt voor meer en betere cursussen. Nog steeds geeft het SANA keurmerk houvast bij het kiezen van goede nascholing. De kwaliteit van een cursus blijkt immers pas achteraf als er al (veel) tijd en geld aan is besteed. Kiezen voor nascholing met SANA keurmerk geeft meer zekerheid, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.