Goed bezocht NorthEast Benefiet Symposium Assen

Zaterdag 2 februari waren er ruim 80 apothekersassistenten en doktersassistenten aanwezig in Assen op het NorthEast Benefiet Symposium. We hebben goede gesprekken gehad over het werk in de apotheek en hoe je dat kunt verbeteren door nascholing te volgen. De antwoorden op de vraag: Wat kenmerkt goede nascholing? laten zien dat we op juiste criteria toetsen.

De enquete is door ruim 30 apothekersassistenten ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat actualiteit van de inhoud en praktijkgerichtheid zeer hoog scoren op relevantie. De didactische criteria scoren iets lager, maar worden zeker relevant gevonden. 

Actualiteit van de inhoud
Actualiteit is ons eerste beoordelingscriterium. Met regelmaat komt de SANA beoordelingscommissie nascholing tegen waar onjuistheden in staan. Het kan bijvoorbeeld gaan om geneesmiddelen die uit de handel zijn, onjuiste doseringen of uitgifteadviezen die niet correct zijn. 

Dit jaar willen we de criteria checken bij de verschillende doelgroepen en zonodig nog beter afstemmen op wat jij belangrijk vindt! Wil jij daar nu al iets over kwijt, mail ons dan via info@sanaweb.nl