Enquête: SANA keurmerk wordt gewaardeerd

Op 13 april hebben we een kleine enquete gehouden tijdens het KNMP voorjaarscongres. Het SANA keurmerk wordt het meest gewaardeerd van SANA.

Veel apothekers gebruikten de enquête om mee te denken over de toekomst van SANA en hoe er zinvolle nieuwe dienstverlening te ontwikkelen valt. Hieronder de resultaten.

Er hebben 37 mensen meegedaan aan onze enquête tijdens het KNMP congres (29 apothekers en 8 scholingsaanbieders). 

Wat waardeert u het meest van SANA?
Bovenaan staat: het SANA keurmerk, daarna onze onafhankelijkheid, het online overzicht van nascholing met SANA keurmerk in PE-online en onze brochure. Enkele scholingsaanbieders voegden daar nog aan toe: "De kwaliteit van jullie accreditatieprocedure" en "de feedback op de beoordeling". 

Wat zou SANA nog meer kunnen bieden?
Bovenaan staat: advies bij het opstellen van (persoonlijke) opleidingsplannen, gevolgd door het bieden van een online platform voor intervisie apothekersassistenten, workshop kwaliteitsverbetering voor scholingsaanbieders, workshop deskundigheidsbevordering eigen team voor apothekers, vastleggen van scholingsresultaten van het team, rapportage deskundigheid van het team langs eigen meetlat en onderwijskundig advies bij zelf opzetten van scholing. Daarnaast hebben we nog gevarieerde suggesties en tips ontvangen.

We willen iedereen die de enquete heeft ingevuld nogmaals bedanken. Ook voor de vele goede gesprekken over investeren in het apotheekteam. Wij zijn geinspireerd en vertrouwen erop dat we door cao partijen in de gelegenheid worden gesteld om hiermee aan de slag te gaan.