Behandeling, besluit en bezwaar

De beoordelingscommissie neemt binnen enkele weken een besluit. Na een afwijzing kunt u verbeteringen doorvoeren. Als u het niet eens bent met een besluit kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

Behandeling en besluit

Als een aanvraag in behandeling is genomen, sturen wij een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop de uitslag bekend is. Het besluit wordt via PE-online meegedeeld in een beoordelingsrapport. Bij een negatief besluit is dit voorzien van argumenten.

De beoordelingscommissie kan bij een (positief) besluit complimenten en verbetersuggesties meegeven. Deze zijn vrijblijvend.

Heeft u vragen over een besluit of is de toelichting erop onvoldoende duidelijk, neem dan telefonisch contact op met het bureau. Wij geven graag nadere uitleg en kunnen verbeteradviezen geven.

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u bezwaar indienen.

Herbeoordeling

SANA werkt verbeteringsgericht. Een negatief besluit geeft u de mogelijkheid de nascholing te verbeteren. Herbeoordeling kunt u vervolgens, via een bericht in PE-online, aanvragen tegen het herbeoordelingstarief. Kleine verbeteringen worden kosteloos gecontroleerd. Het besluit wordt via PE-online meegedeeld.

Bezwaar

Volgens de SANA Keurmerkregeling artikel 3.6 kunt u bezwaar tegen een beslissing op een keurmerkaanvraag binnen 6 weken, schriftelijk of per e-mail (of liever nog via de ‘vraag-antwoord’ mogelijkheid in PE-online), met redenen omkleed, indienen bij SANA. Een uitspraak volgt binnen 6 weken.

Een bezwaar wordt in ontvangst genomen door het bureau. Het kan zijn dat er contact met u wordt opgenomen om uit te sluiten dat er sprake is van een misverstand of onduidelijkheid. Een bezwaar wordt daarna besproken met onafhankelijke, onpartijdige deskundigen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit kan leiden tot een aanpassing van het eerder genomen besluit. Als het besluit niet wordt aangepast, wordt dit toegelicht. U wordt van de uitspraak in kennis gesteld via PE-online, in het dossier van de betreffende aanvraag.