Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

Nascholing

Volgens de SANA Keurmerkregeling artikel 3.6 kunt u bezwaar tegen een beslissing op een keurmerkaanvraag binnen 6 weken, schriftelijk of per e-mail (of liever nog via de ‘vraag-antwoord’ mogelijkheid in PE-online), met redenen omkleed, indienen bij SANA. Een uitspraak volgt binnen 6 weken.

Een bezwaar wordt in ontvangst genomen door het bureau. Het kan zijn dat er contact met u wordt opgenomen om uit te sluiten dat er sprake is van een misverstand of onduidelijkheid. Een bezwaar wordt daarna besproken met onafhankelijke, onpartijdige deskundigen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit kan leiden tot een aanpassing van het eerder genomen besluit. Als het besluit niet wordt aangepast, wordt dit toegelicht. U wordt van de uitspraak in kennis gesteld via PE-online, in het dossier van de betreffende aanvraag.